Văn bản "Thông tư 11/2002/TT-BYT hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa thuộc các đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 28/09.2005 và được thay thế bởi Thông tư 23/2005/TT-BYT xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế do Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực từ 05/11/2016

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2002/TT-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 11/2002/TT-BYT NGÀY 08 THÁNG7 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ ĐỐI VỚI TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG, TRƯỞNG KHOA, PHÓ TRƯỞNG KHOA THUỘC CÁC ĐƠN VỊ HỆ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Thi hành Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang; căn cứ Thông tư liên Bộ số 11/LB-TT ngày 02/6/1993 của Bộ: Lao động Thương binh và xã hội - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm trong khu vực hành chính, sự nghiệp. Sau khi có ý kiến của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ tại công văn số 75/BTCCBCP-TL ngày 20/6/2002, Bộ Tài chính tại công văn số 4566 TC/CSTC ngày 14/5/2002, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ đối với trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa thuộc các đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa thuộc các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh quy định tại Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Bộ Y tế - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương bao gồm:

1. Trung tâm phòng chống sốt rét;

2. Trung tâm phòng chống Bướu cổ;

3. Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế;

4. Trung tâm sức khoẻ lao động và môi trường;

5. Trung tâm bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em-kế hoạch hoá gia đình;

6. Trung tâm phòng chống bệnh xã hội;

7. Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ;

8. Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm;

II. MỨC PHỤ CẤP

- Mức 0.2 trên lương tối thiểu áp dụng đối với Trưởng phòng, Trưởng khoa.

- Mức 0.1 trên lương tối thiểu áp dụng đối với Phó trưởng phòng, Phó trưởng khoa.

III. ĐIỀU KIỆN HƯỞNG PHỤ CẤP VÀ CÁCH TÍNH TRẢ

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên Bộ số 11/LB-TT ngày 02/6/1993 của Bộ: Lao động Thương binh và xã hội - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm trong khu vực hành chính sự nghiệp.

IV. NGUỒN CHI TRẢ

Nguồn kinh phí thực hiện chi trả chế độ phụ cấp nêu trên được bố trí trong dự toán ngân sách của đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Các đối tượng đã quy định tại Thông tư số 13 BYT/TT ngày 27/11/1993 hướng dẫn tạm thời việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13 BYT/TT ngày 27/11/1993.

Trong qua trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ Y tế (Vụ TCCB) để nghiên cứu, giải quyết.

 

Đỗ Nguyên Phương

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 28/09/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 11/2002/TT-BYT hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa thuộc các đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 11/2002/TT-BYT Ngày ban hành 08/07/2002
Ngày có hiệu lực 23/07/2002 Ngày hết hiệu lực 28/09/2005
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 11/2002/TT-BYT hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa thuộc các đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close