BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 19/2002/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 113/2000/TT-BTC NGÀY 27/11/2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Hiệp định vay vốn số 1537 VIE (SF) ký ngày 7/12/1999 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á;
Căn cứ Quyết định số 624/TTg ngày 8/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở;
Căn cứ đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 13665/DATHCS ngày 17/12/2001;
Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung phần cuối điểm 1 phần II Thông tư số 113/2000/TT-BTC ngày 27/11/2000 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn tạm thời chế độ và mức chi hoạt động thí điểm Chương trình và sách giáo khoa trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở" như sau:

1.8. Chi bồi dưỡng (với mức chi tương đương 5.000 đồng/tiết) cho các đối tượng sau:

- Tổ trưởng chuyên môn : 15.000 đ/tuần

- Tổng phụ trách đội : 15.000 đ/tuần

- Phụ trách thư viện và thiết bị : 10.000 đ/tuần

- Kế toán : 10.000 đ/tuần.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ năm học 2001-2002. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 19/2002/TT-BTC bổ sung Thông tư 113/2000/TT-BTC về chế độ và mức chi hoạt động thí điểm Chương trình và sách giáo khoa trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 19/2002/TT-BTC Ngày ban hành 22/02/2002
Ngày có hiệu lực 05/09/2001 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông tư 19/2002/TT-BTC bổ sung Thông tư 113/2000/TT-BTC về chế độ và mức chi hoạt động thí điểm Chương trình và sách giáo khoa trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close