Văn bản "Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN điều chỉnh và hướng dẫn Thông tư liên tịch 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN do Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công nghiệp ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 27/08.2002 và được thay thế bởi Thông tư liên tịch 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN về việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2003 do Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Công nghiệp ban hành, có hiệu lực từ 27/08/2002

BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Hà Nội , ngày 28 tháng 2 năm 2002

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 02/2002/TTLT/BTM/BKHĐT/BCNNGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2002 ĐIỀU CHỈNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2001

Ngày 9/11/2001 Liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư Liên tịch số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN hướng dẫn việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002;

Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch 2 tháng đầu năm 2002;

Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện bổ sung Thông tư Liên tịch số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 9 tháng 11 năm 2001 như sau:

1. Bổ sung mục I - Quy định chung:

Bổ sung vào cuối của câu đầu (dòng thứ 6 từ dưới lên) cụm từ "… trừ hạn ngạch của nước có thoả thuận riêng - nếu có)" và câu đầu được viết lại là: "Năm 2002 thực hiện việc cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động đối với tất cả các chủng loại hàng dệt may (Cat.) xuất khẩu vào thị trường EU, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ kể cả hạn ngạch ASEAN chuyển nhượng (trừ hạn ngạch của nước có thoả thuận riêng - nếu có)".

2. Điều chỉnh khoản 1, mục II - thực hiện hạn ngạch:

Khoản 1, mục II được điều chỉnh bằng đoạn sau:

"Tất cả hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002 được cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động. Khi mức xuất khẩu (cấp E/L) đạt 50% tổng hạn ngạch cơ sở trong quý I/2002; 70% trong quý II/2002 hoặc 90% trong quý III và quý IV/2002 sẽ ngừng cấp giấy phép xuất khẩu tự động".

Sau khi ngừng cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động, hạn ngạch còn lại được thực hiện như sau:

1. Liên Bộ Thương mại - Kế hoạch và Đầu tư - Công nghiệp sẽ giao cho các đơn vị và Uỷ ban Nhân dân các thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng căn cứ vào mức thực hiện hạn ngạch năm 2001 và năm 2002, trong đó ưu tiên các đơn vị có hàng đã sản xuất chờ xuất khẩu, đã nhập khẩu nguyên phụ liệu, đã mua nguyên phụ liệu để sản xuất, đã ký hợp đồng xuất khẩu (đặc biệt là các hợp đồng đã ký với các nhà công nghiệp thuộc EU).

2. Các quy định khác của Thông tư liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 9 tháng 11 năm 2001 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bùi Xuân Khu

(Đã ký)

Lại Quang Thực

(Đã ký)

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 27/08/2002

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN điều chỉnh và hướng dẫn Thông tư liên tịch 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN do Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN Ngày ban hành 28/02/2002
Ngày có hiệu lực 15/03/2002 Ngày hết hiệu lực 27/08/2002
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN điều chỉnh và hướng dẫn Thông tư liên tịch 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN do Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công nghiệp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close