Tôi có cho hai vợ chồng vay số tiền ban đầu là 560.000.000 VND. Lúc đầu vay hai bên có thỏa thuận lãi suất trên 1.000.000 VND là 2.500 VND/ngày. Nhưng sau 8 tháng bên vay không hoàn trả nên hai bên đã viết 1 tờ giấy viết tay lại với số tiền là 850.000.000 đ. Nay đã sau hơn 4 tháng nhưng họ vẫn chỉ trả số tiền là 100.000.000 đ. Vậy xin hỏi tôi có kiện họ được không? Tôi có phạm tội cho vay nặng lãi không? Trân trọng cảm ơn.

 

Lời đầu tiên, thay mặt Công ty xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm đến dịch vụ của Website Chúng tôi. Từ thông tin được Anh/Chị cung cấp, chúng tôi hiểu rằng. Anh/Chị đang muốn tìm hiểu về việc cho vay lãi cao nhưng bên vay không thực hiện nghĩa vụ trả tiền.

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đưa ra nội dung tư vấn để giải đáp thắc mắc của Anh/Chị đối với vấn đề nêu trên. Sau đây là nội dung tư vấn:

 

I.              CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Để đưa ra ý kiến tư vấn cho Quý khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

-        Căn cứ Bộ luật hình sự năm số 100/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 27/11/2015;

-        Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015 số 12/2017/QH14;

-        Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015.

II.          Ý KIẾN TƯ VẤN:

Trên cơ sở căn cứ pháp lý nêu trên, chúng tôi đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

1. Vấn đề 1: Về việc khởi kiện

Theo Điều 463 Bộ luật dân sự 2015 thì:

“Điều 463. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

 

Do đó, khi Bên vay không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình trong hợp đồng, Bên cho vay có quyền khởi kiện yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 

2. Vấn đề 2: Tội cho vay nặng lãi

Căn cứ điều 201 Bộ luật hình sự 2015 (bị thay thế bởi Điểm i Khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) thì:

Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự …

… mà thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

 

Theo đó, quy định về Lãi suất tại Bộ luật dân sự 2015 như sau:

“Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.”

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

 

Căn cứ vào dữ liệu Anh/Chị cung cấp thì:

Tiền lãi tối đa một năm theo pháp luật bằng: 560.000.000 X 20% = 112.000.000 VND

Tiền lãi theo hợp đồng: 560 X 2.500 X 365 = 511.000.000 VND

ð Lãi suất theo hợp đồng gấp 4.56 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự 2015.

           

Như vậy:

Theo pháp luật, Anh/Chị không phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên quy định về lãi suất trong hợp đồng sẽ vô hiệu. Do đó áp dụng theo khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 thì tiền lãi/năm là 56.000.000 VND.

 

Chúng tôi hi vọng những ý kiến tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Trong trường hợp Quý khách hàng có thắc mắc khác, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.