Cha mẹ là người giám hộ đương nhiên của con chưa thành niên?

Lời đầu tiên, thay mặt công ty xin trân trọng cảm ơn anh/chị/ quý công ty đã quan tâm đến dịch vụ của website chúng tôi. Từ thông tin được anh/chị/ quý công ty cung cấp, chúng tôi hiểu rằng. Anh/chị/ quý công ty đang muốn tìm hiểu về việc giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên.

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đưa ra nội dung tư vấn để giải đáp thắc mắc của anh/chị đối với vấn đề nêu trên. Sau đây là nội dung tư vấn:

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật hôn nhân và gia đình 2014 số 52/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2014 ("Luật hôn nhân và gia đình 2014")

- Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 24 tháng 11 năm 2015 ("Bộ luật dân sự 2015")

II.Ý KIẾN TƯ VẤN

Bộ luật dân sự 2015 định nghĩa giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được ủy ban nhân dân cấp xã cử, tòa án chỉ định hoặc quy định tại khoản 2 điều 48 Bộ luật dân sự 2015  thực hiện chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

Trong tình huống trên người được giám hộ là người chưa thành niên, tuy nhiên để xác định người giám hộ cần cần làm rõ những vấn đề sau:
Vấn đề thứ nhất, điều kiện của người giám hộ, giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên là ai và cha mẹ có phải là giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên hay không.

Tại Điều 49 Bộ luật dân sự quy định điều kiện của người giám hộ như sau:

Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

2. Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

3. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.

4. Không phải là người bị tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Vấn đề thứ 2 cần làm rõ là “ai là người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên?” Điều 52 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 điều 47 của bộ luật này được xác định theo thứ tự sau đây:

1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.

2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 điều này thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.

3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.”

Do đó, người chưa thành được giám hộ trong hai trường hợp là không còn cha mẹ và cha mẹ không đầy đủ năng lực hành vi dân sự nên bản chất cha mẹ không phải người giám hộ của con chưa thành niên.

Đối với trường hợp thông thường cha mẹ sẽ là người đại diện pháp luật của con chưa thành niên.

III. Lưu ý:

Ý kiến của chúng tôi chỉ áp dụng riêng cho quý khách hàng tại thời điểm chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn trên.

Ý kiến của chúng tôi được đưa ra trên cơ sở pháp luật việt nam và thông tin do chính quý khách hàng cung cấp. Trong trường hợp quý khách hàng có thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.