CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

.................., ngày......tháng......năm .........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT   

 

KÍNH GỬI :    TOÀ ÁN NHÂN ........................................................................

 

Tôi tên : .............................................  sinh năm ...............................................................................

CMND số: .....................  do Công an................................... cấp ngày.............................................

Hộ khẩu:............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................................................

Là (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi liên quan)....................... Trong vụ án................ được TAND thụ lý vào ngày.......................................... tháng........................................ năm.........

Nay tôi gửi đến quý tòa đơn vắng mặt với nội dung sau đây:           

Trong quá trình Tòa án giải quyết, tôi đã trình bày toàn bộ nội dung liên quan đến vụ án và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng cứ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Nay tôi giữ nguyên những nội dung đã trình bày tại Tòa án từ trước tới nay và không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào khác. Hiện nay do sức khỏe không tốt (hoặc do công việc bận rộn hoặc…lý do khác) nên tôi không thể tiếp tục tham gia vụ án được.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị được vắng mặt trong tất các các buổi làm việc và các phiên xét xử của Tòa án các cấp. Đề nghị Tòa án xem xét và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Toà. Tôi chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.