CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

[_______], ngày …. Tháng …. Năm ………

 

ĐƠN YÊU CẦU

(Về việc giải quyết phân chia tài sản chung trong ly hôn)

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện (quận) [_______]

 

Tên tôi là: [_______]                                       Sinh năm: [_______]

CMND số: [_______] ngày cấp: [_______], nơi cấp: [_______]

Địa chỉ  thường trú: [_______]

Địa chỉ hiện tại: [_______]

 

Vợ chồng tôi là [_______] và [_______]. Trong quá trình chung sống chúng tôi có gây dựng được tài sản gồm:

-          .....................................................................................................................................................

-          .....................................................................................................................................................

-          .....................................................................................................................................................

-          .....................................................................................................................................................

Trong quá trình chung sống, chúng tôi cảm thấy rằng mục đích của hôn nhân không đạt được. Do đó, ngày [_______], anh (chị) [_______] đã gửi đơn xin ly hôn đến Quý tòa án. Tuy nhiên nội dung đơn xin ly hôn không có nội dung phân chia tài sản.

Vậy nên, tôi làm đơn này yêu cầu Quý tòa án giải quyết phân chia tài sản giúp vợ chồng tôi. Kính mong Quý tòa án xem xét giải quyết. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

 

Các tài liệu kèm theo:

-          [_______]

-          [_______]

-          [_______]

 

Người làm đơn 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.