Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8325/VPCP-KGVX năm 2018 về việc tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8325/VPCP-KGVX Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8325/VPCP-KGVX năm 2018 về việc tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close