Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/11/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định số 129/2018/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng do Chính phủ ban hành

Số hiệu 129/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 24/09/2018
Ngày có hiệu lực 10/11/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định số 129/2018/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng do Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close