Văn bản "Quyết định 35/QĐ-BTC năm 2010 về Quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/05.2017 và được thay thế bởi Thông tư 18/2017/TT-BTC quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 01/05/2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/05/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 35/QĐ-BTC năm 2010 về Quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 35/QĐ-BTC Ngày ban hành 06/01/2010
Ngày có hiệu lực 06/01/2010 Ngày hết hiệu lực 01/05/2017
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 35/QĐ-BTC năm 2010 về Quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close