Văn bản "Quyết định 590/2000/QĐ-BTS thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/09.2003 và được thay thế bởi Quyết định 18/2003/QĐ-BTS quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành, có hiệu lực từ 16/09/2003

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/09/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 590/2000/QĐ-BTS thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu 590/2000/QĐ-BTS Ngày ban hành 07/07/2000
Ngày có hiệu lực 07/07/2000 Ngày hết hiệu lực 16/09/2003
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 590/2000/QĐ-BTS thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành
Mục lục

Mục lục

Close