Văn bản "Quyết định 962/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm: PHÒNG ĐO KIỂM VIỄN THÔNG do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 02/07.2011

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 02/07/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 962/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm: PHÒNG ĐO KIỂM VIỄN THÔNG do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 962/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 01/07/2008
Ngày có hiệu lực 01/07/2008 Ngày hết hiệu lực 02/07/2011
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 962/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm: PHÒNG ĐO KIỂM VIỄN THÔNG do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close