Văn bản "Thông tư 08-BKH/TH-1996 hướng dẫn về kế hoạch hóa đầu tư theo Nghị định 42/CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2006

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 08-BKH/TH-1996 hướng dẫn về kế hoạch hóa đầu tư theo Nghị định 42/CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 08-BKH/TH Ngày ban hành 20/09/1996
Ngày có hiệu lực 05/10/1996 Ngày hết hiệu lực 01/07/2006
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 08-BKH/TH-1996 hướng dẫn về kế hoạch hóa đầu tư theo Nghị định 42/CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close