Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 08/11/1995

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 2374-UB/KCX-1995 hướng dẫn chuyển Khu chế xuất thành Khu công nghiệp và điều chỉnh giấy phép đầu tư của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp do Uỷ ban nhà nước về hợp tác và đấu tư ban hành

Số hiệu 2374-UB/KCX Ngày ban hành 24/10/1995
Ngày có hiệu lực 08/11/1995 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 2374-UB/KCX-1995 hướng dẫn chuyển Khu chế xuất thành Khu công nghiệp và điều chỉnh giấy phép đầu tư của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp do Uỷ ban nhà nước về hợp tác và đấu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close