Văn bản "Thông tư 67/TT-THA-1996 hướng dẫn về tổ chức hoạt động thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 20/09.2007 và được thay thế bởi Thông tư 06/2007/TT-BTP hướng dẫn về thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành , có hiệu lực từ 20/09/2007

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 20/09/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 67/TT-THA-1996 hướng dẫn về tổ chức hoạt động thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu 67/TT-THA Ngày ban hành 05/07/1996
Ngày có hiệu lực 05/07/1996 Ngày hết hiệu lực 20/09/2007
Nơi ban hành Bộ Tư pháp Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 67/TT-THA-1996 hướng dẫn về tổ chức hoạt động thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close