Văn bản "Thông tư 78/1997/TT-BTC hướng dẫn những ưu đãi về thuế và tài chính đối với hợp tác xã theo Nghị định 15/CP-1997 và Nghị định 16/CP-1997 do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.1999 và được thay thế bởi Thông tư 44/1999/TT-BTC hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với Hợp tác xã do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 01/01/1999

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 78/1997/TT-BTC hướng dẫn những ưu đãi về thuế và tài chính đối với hợp tác xã theo Nghị định 15/CP-1997 và Nghị định 16/CP-1997 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 78/1997/TT-BTC Ngày ban hành 04/11/1997
Ngày có hiệu lực 06/03/1997 Ngày hết hiệu lực 01/01/1999
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 78/1997/TT-BTC hướng dẫn những ưu đãi về thuế và tài chính đối với hợp tác xã theo Nghị định 15/CP-1997 và Nghị định 16/CP-1997 do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close