Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 15/09/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư liên tịch 18/2015/ttlt-btttt-btc hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận do bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông - bộ tài chính ban hành

Số hiệu 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC Ngày ban hành 17/07/2015
Ngày có hiệu lực 15/09/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư liên tịch 18/2015/ttlt-btttt-btc hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận do bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông - bộ tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close