Giá: 20.000 đ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG KHOAN GIẾNG

Hôm nay, ngày ...... Tháng ......... Năm .......... Tại: ..................................

I. BÊN A: ......................................................................................................

Đại diện: Ông, bà: .................................................. Chức vụ: .........................

Địa chỉ: ..........................................................................................................

Số CMND/CCCD: ..........................................................................................

 

II. BÊN B: …………………………………..

Đại điện: Ông ……………………………….Chức vụ: .....................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................

Tài khoản số: ..................................................................................................

Số CCCD: ......................................................................................................

Số ĐT: ............................................................................................................

Sau khi thoả thuận, Hai bên đồng ý thoả thuận, Hai bên ký hợp đồng kinh tế hạng mục khoan giếng công nghiệp:

-        Khoan bằng giàn khoan công nghiệp

-        Công suất khai thác từ ........... m3/h trở lên

-        Nếu dưới ......... m3/h, Bên A và Bên B sẽ tính toán theo thoả thuận Bên A và Bên B.

-        Giá thành cho 1 giếng khoan là: ...............................................................

Bằng chữ: ...............................................................................................

-        Không có nước hỗ trợ: .............................................................................

-        Hai bên thống nhất ký hợp đồng với nội dung sau đây:

Điều 1: Các khối lượng Bên B phải thực hiện được nêu chi tiết trong dự toán, dự toán này được lập trên những cơ sở, những thoả thuận của hai bên đã đạt được trong quá trình thương thảo hợp đồng.

Điều 2: Giá trị hợp đồng: ................................................................................

Bằng chữ: .......................................................................................................

Phương thức thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Khi hai bên đã ký hợp đồng, Bên A sẽ tạm ứng cho bên B trước số tiền là: ...............

.....................................(Bằng chữ: ................................................................. )

-        Sau khi Bên A nghiệm thu khối lượng nước theo tiêu chuẩn từ ........... m3 /h trở lên thì sẽ thanh toán dứt điểm giá trị hợp đồng cho Bên B như đã thoả thuận.

-        Giá trị hợp đồng bao gồm: vật tư giếng khoan:

o   Ống bao đất ......................................................................................

o   Ống dẫn nước ...................................................................................

o   Dây điện: ..........................................................................................

o   Dây cáp: ...........................................................................................

o   Bơm hoả tiễn: ...................................................................................

Điều 3: Chất lượng và thời gian bảo hành:

-        Bên B cam kết đảm bảo tiến độ và công trình được thực hiện theo hợp đồng và cam kết khối lượng nước đảm bảo từ ........... m3/h trở lên. Nếu dưới ........... m3/h, Bên A và Bên B sẽ tính theo hợp đồng ban đầu:

-        Thời gian bảo hành công trình là 01 năm

-        Máy bơm bảo hành 01 năm

-        Thời gian thử nước: .................................................................................

Điều 4: Việc điều chỉnh, huỷ bỏ hợp đồng phải được hai bên thống nhất (bằng văn bản) ngay sau khi hợp đồng hết hiệu lực. Nếu không có vướng mắc hai bên thì hợp đồng được thanh lý.

Điều 5: Trách nhiệm của mỗi bên:

1. Trách nhiệm Bên A:

-        Bên A thanh toán theo điều 2 của hợp đồng này.

-        Sau khi hướng dẫn và bàn giao, nếu có sự cố về kỹ thuật hay cách vận hành, Bên A phải thông báo kịp thời cho Bên B để Bên B cử người đến xử lý.

-        Tuyệt đối Bên A không được tự ý tháo dỡ hoặc thay đổi kết cấu ban đầu khi chưa có sự đồng ý của Bên B

2. Trách nhiệm của Bên B:

-        Bên B có trách nhiệm thi công đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, chất lượng.

Điều 6: Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của hợp đồng này. Trong quá trình hai bên có khó khăn vướng mắc phải kịp thời bàn bạc tìm cách giải quyết, không bên nào được tự ý huỷ bỏ hợp đồng. Trường hợp hai bên không thế thoả thuận được, thống nhất đưa vụ việc ra toà án kinh tế giải quyết theo luật định.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.