ĐIỀU .............. Thuế Và Các Nghĩa Vụ Tài Chính Khác

Các bên có nghĩa vụ độc lập về tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí, và các nghĩa vụ tài chính khác theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam. Không có điều khoản nào trong Hợp Đồng này và các văn bản liên quan có thể được giải thích rằng một bên phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên kia và ngược lại.
 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.