Ngày … tháng … năm 20…/[date, month, year]

Tên liên hệ/Contact Name: ...........................................................................................................................................................

Địa chỉ/Address: ............................................................................................................................................................................

CHỦ ĐỀ: VỀ VIỆC MỞ CỬA ĐẠI LÝ BÁN HÀNG MỚI

OBJECT: NEW [AREA] SALES REPRESENTATIVE

Kính gửi [Tên người liên hệ],

Dear [Contact name],

Hiện tại chúng tôi đã thay đổi một vài nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt hơn cho những khách hàng thân thiết nhất của mình. Kể từ ngày [ngày, tháng, năm], tôi rất vui để thông báo cho Anh/Chị rằng [tên đại lý bán hàng mới], đại diện cho [tên công ty], hiện đang được mở cửa phục vụ tại [tên khu vực].

We recently made some changes in our personnel in order to better serve our most valued clients. As of [date], I am extremely pleased to inform you that [name of new sales representative] is now representing [firm] in [area].

[Tên đại lý bán hàng] có một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, lý lịch nhân thân rõ ràng, điều mà làm cho Anh/Chị có thể tin tưởng ở họ. [tên đại lý bán hàng] xử lý hệ thống thông tin về kế toán ở [tên khu vực] mọi lúc và rất thành thạo trong việc [lĩnh vực].

[New sales rep] is an experienced [specify] and is indubitably a person you can count on. [new sales rep] has been handling our accounts in [region] for some time and is very knowledgeable in [specify].

Người đứng đầu đại lý bán hàng này sẽ đến thăm văn phòng của Anh/Chị vào ngày [ngày, tháng, năm], [tên đại lý bán hàng] sẽ gọi điện cho Anh/Chị vào buổi sáng trước khi đến, nếu điều này không trái ngược với thời gian biểu của Anh/Chị. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến buổi gặp mặt này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Your new representative is scheduled to visit your office on [date]. [name of rep] will be calling you in the morning if that doesn't conflict with your schedule. If there is any problem with that date, please let us know.

Cám ơn Anh/Chị đã tin tưởng chúng tôi.

Thanks for continuing to be one of our most appreciated clients.

Trân trọng,

Sincerely,

[Tên người gửi]/[Your name]

[Tiêu đề]/[Your title]

[Số điện thoại]/[Your phone number]

[Email]/[[email protected]]

 

[Tên công ty]/[Your company name]

[Địa chỉ]/[Your complete address]

Số điện thoại/Tel: [Số điện thoại]/[Your phone number]

Fax: [Số fax]/[Your fax number]

[Địa chỉ website]/[Your website address]

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.