Quyền tài sản là gì? Lấy ví dụ về quyền tài sản.

Quyền tài sản được là một loại tài sản và có thể dùng để trao đổi trong các giao dịch dân sự, thương mại, thực hiện góp vốn hoặc để lại thừa kế trong trường hợp cá nhân chết hoặc tuyên bố là đã chết.

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.

Liên quan đến câu hỏi của bạn, chúng tôi đã tham khảo các quy định tại:
Theo đó, quyền tài sản được xem là một loại tài sản và có thể dùng để trao đổi trong các giao dịch dân sự, thương mại, thực hiện góp vốn hoặc để lại thừa kế trong trường hợp cá nhân chết hoặc tuyên bố là đã chết.
Theo Điều 105 Bộ luật dân sự 2015
Điều 105. Tài sản
1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Khái niệm quyền tài sản được quy định tại Điều 115 Bộ luật dân sự 2015, cụ thể: 
Điều 115. Quyền tài sản
Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

So với các quy định pháp luật trước đây thì quy định về quyền tài sản trong Bộ luật dân sự 2015 rõ ràng hơn. Pháp luật có đưa ra đặc điểm quyền tài sản đó là "trị giá được bằng tiền". Ngoài ra, Bộ luật dân sự 2015 cũng liệt kê một số quyền tài sản phổ biến trên thực tế như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ quyền tác giả với tác phẩm hay các quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích .....
 
Trên đây là một số thông tin về quyền tài sản trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Chúng tôi hy vọng những nội dung trên có ích cho bạn.
Trân trọng.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC