BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2424/GSQL-GQ4
V/v sai khác về khai báo tên hàng

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Công ty Liên hiệp XNK và ĐT Hà Nội.
(41 Ngô Quyền, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Công ty CP XNK Bắc Giang.
(S 1, Nguyễn Văn Cừ, P.Trần Phú, TP.Bắc Giang)

Trả lời công văn số 207/CV ngày 31/7/2018 của Công ty cổ phần LHXNK và ĐT Hà Nội về vướng mắc C/O E174600000170008 cấp ngày 18/10/2017 thuộc tờ khai 101664365022 ngày 1/11/2017 làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực 1, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn hướng dẫn Cục Hải quan Tp.Hải Phòng xem xét xử lý vụ việc. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được xử lý tiếp.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2424/GSQL-GQ4 năm 2018 sai khác về khai báo tên hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 2424/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày có hiệu lực 07/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2424/GSQL-GQ4 năm 2018 sai khác về khai báo tên hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close