BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3821/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ DKSH
(Đ/c: Lầu 5 - Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số ngày 15/6/2018 của Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ DKSH về thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với máy kéo, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2511/TCT-CS ngày 22/6/2018 trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (bản photo công văn kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ DKSH được biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3821/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3821/TCT-CS Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3821/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close