BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4391/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 375/CTVN-ĐVHD và Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Phú Lân.
(Đ/c: thôn Văn Hội, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội)

Trả lời kiến nghị tại công văn ngày 25/5/2017 của Công ty CP Phú Lân (đại diện cho 10 doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Châu Phi) đề nghị thông quan lô hàng gỗ đang tập kết tại cảng Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 27/12/2016, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có công văn số 375/CTVN-ĐVHD thông báo việc thực hiện theo Phụ lục CITES mới, áp dụng kể từ ngày 02/01/2017 cho tới khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013.

Ngày 24/02/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2017 và thay thế Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT.

Công văn số 375/CTVN-ĐVHD và Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT đã bổ sung một số loài thực vật mới được đưa vào Phụ lục CITES (Phụ lục II). Nội dung bổ sung bao gồm: toàn bộ các loài trắc (cẩm lai) thuộc chi Dalbergia (Dalbergia app.), cây Guibouria (Guibourtia demeusei), gỗ Bubinga (Guibourtia pellegriniana), cây gỗ Guibourtia (Guibourtia tessmannii), Giáng hương tây phi (Pterocarpus erinaceus).

Do nội dung vướng mắc liên quan đến việc ban hành công văn số 375/CTVN-ĐVHD và thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT, thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty cổ phần Phú Lân được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Nơi nhận;
- Cổng TTĐT Chính phủ (để đăng tải);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4391/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện công văn 375/CTVN-ĐVHD và Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4391/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 30/06/2017
Ngày có hiệu lực 30/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4391/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện công văn 375/CTVN-ĐVHD và Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close