TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4884/TXNK-CST
V/v khai tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Le Long Việt Nam
(Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 18087/XNKLLVN ngày 3/7/2018 của Công ty TNHH Le Long Việt Nam về việc khai thông tin trên tờ khai xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm thì khi xuất khẩu người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây,

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: “Người nộp thuế kê khai trên tờ khai hải quan hàng xuất khẩu các thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu thì người khai hải quan kê khai thông tin về số tờ khai nhập khẩu của hàng hóa dùng để sản xuất hàng xuất khẩu, thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng vào ô “Phần ghi chú” trên tờ khai hải quan xuất khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Le Long Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-Ly (03bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4884/TXNK-CST năm 2018 về tờ khai xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 4884/TXNK-CST Ngày ban hành 27/08/2018
Ngày có hiệu lực 27/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4884/TXNK-CST năm 2018 về tờ khai xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close