TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5400/TXNK-PL
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ Long Khang.
(24, Đường 68, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Thuế XNK nhận được công văn không số ngày 19/6/2018 và công văn số 19/CV-HQ-R1 ngày 20/8/2018 của Công ty TNHH Công nghệ Long Khang về việc đề nghị hướng dẫn áp mã HS code: 8539.50.00. Về việc này, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Do tính chất đa dạng của mặt hàng đèn LED, để đảm bảo thống nhất và chính xác trong việc phân loại hàng hóa, Cục Thuế XNK hiện đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan về việc xác định mã số đối với các loại mặt hàng này và sẽ có thông báo tới Công ty sau khi có ý kiến chính thức từ các đơn vị.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH Công nghệ Long Khang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5400/TXNK-PL năm 2018 về phân loại hàng hóa mặt hàng đèn LED do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5400/TXNK-PL Ngày ban hành 13/09/2018
Ngày có hiệu lực 13/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5400/TXNK-PL năm 2018 về phân loại hàng hóa mặt hàng đèn LED do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close