TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6112/TXNK-DTQLT
V/v gia hạn thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Polymeric Products V&H VN.
(KCN Sông Mây-Trảng Bom-Đồng Nai)

Trả lời công văn số 09003-2018/XNK của Công ty TNHH Polymeric Products V&H VN (Công ty) về việc gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng sản xuất - xuất khẩu tại chỗ, Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định về các trường hợp được gia hạn nộp thuế:

“Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh;

……………

d) Các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác”.

Theo quy định dẫn trên, trường hợp của Công ty không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, đề nghị Công ty nộp đủ thuế GTGT, thuế nhập khẩu và tiền chậm nộp của các tờ khai không đủ điều kiện được miễn thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (để t/h);
- Lưu: VT, DTQLT-Trang (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6112/TXNK-DTQLT năm 2018 về gia hạn thời hạn nộp thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 6112/TXNK-DTQLT Ngày ban hành 11/10/2018
Ngày có hiệu lực 11/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6112/TXNK-DTQLT năm 2018 về gia hạn thời hạn nộp thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close