TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6209/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng.
(Đ/c: Tầng 35, tòa nhà 72 tầng, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E3 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 77/SCM/2018 ngày 26/9/2018 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc về phí CIC (phí mất cân bằng container), Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3581/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2018 và 5475/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2018 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về phí vận tải và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (BH-2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6209/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 6209/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 12/10/2018
Ngày có hiệu lực 12/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6209/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close