ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2288/KH-UBND

Gia Lai, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TÂY NGUYÊN (17/7/2002 - 17/7/2017)

I. Căn cứ lập kế hoạch:

Kế hoạch s27-KH/BCĐTN, ngày 30/5/2017 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;

Công văn số 439-CV/BCĐTN ngày 15/6/2017 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về việc phối hợp tổ chức Lkỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;

Thông báo số 522-TB/TU ngày 29/5/2017 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên gn với Lkỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (17/7/2002 - 17/7/2017);

Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập Tiểu ban tổ chức Lkỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;

Trên cơ sở kết quả làm việc gia Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (viết tắt là BCĐTN) với UBND tỉnh Gia Lai ngày 06/6/2017, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập BCĐ Tây Nguyên tại Gia Lai, và phân công nhiệm vụ thành viên của Tiu ban tổ chức, cụ thể như sau:

II. Các hoạt động chính do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức tại tỉnh Gia Lai (06 nội dung):

1. Tiệc chiêu đãi của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên:

- Thời gian: Dự kiến lúc 18h00’, ngày 16 tháng 7 năm 2017.

- Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (s01 Phù Đổng, thành phố Pleiku, tnh Gia Lai).

- Thành phần: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu dự Hội nghị sơ kết 6 tháng BCĐTN; nguyên lãnh đạo BCĐTN, nguyên thành viên BCĐTN ở các tnh Tây Nguyên.

2. Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

- Thời gian: Dự kiến lúc 07h00’, ngày 17 tháng 7 năm 2017

- Địa điểm: Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Nghĩa trang liệt sĩ tnh.

- Thành phần: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017; các đng chí nguyên là lãnh đạo BCĐTN, đại biu khách mời thuộc các ban, ngành Trung ương và tnh đến dự Lkỷ niệm.

3. Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

- Chủ trì hội nghị: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

- Thời gian: 08h00’, ngày 17 tháng 7 năm 2017

- Địa điểm: Hội trường 2/9 tỉnh (s 04 Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tnh Gia Lai)

- Slượng đại biu: Khoảng 120 người

- Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo các tnh Tây Nguyên; cán bộ cơ quan Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

4. Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

- Chủ trì: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

- Thời gian: 14h00’, ngày 17 tháng 7 năm 2017

- Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (s01 Phù Đổng, thành phố Pleiku, tnh Gia Lai)

- Số lượng đại biểu: Khoảng 450 người

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành liên quan; thành viên BCĐ Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo BCĐ Tây Bắc, đại diện lãnh đạo BCĐ Tây Nam Bộ; các Quân khu, Quân đoàn, Binh đoàn, Học viện, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục An ninh (Bộ Công an)...Đại diện lãnh đạo các tnh Tây Nguyên; giáp Tây Nguyên, Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố của tnh Gia Lai; các đồng chí nguyên lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên; các đồng chí nguyên Thường trực BCĐ Tây Nguyên; cán bộ cơ quan BCĐ Tây Nguyên đã ngh hưu và đang công tác; đại diện nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, người uy tín tiêu biu trong đồng bào dân tộc thiểu số; các cơ quan thông tấn, báo chí.

5. Tiệc chiêu đãi Lễ kỷ niệm:

- Thời gian: Dự kiến lúc 17h00’, ngày 17 tháng 7 năm 2017.

- Địa điểm: Khách sạn Pleiku Palaza (03 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku, tnh Gia Lai)

- Thành phần: Đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

6. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thăm gia đình chính sách, hộ nghèo của tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7)

- Thời gian: Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2017.

- Địa điểm: Tại thành phố Pleiku.

- Thành phần đoàn: Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại diện Tiểu ban tổ chức tnh Gia Lai; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku.

- Đối tượng tặng nhà và quà: Tặng nhà tình thương cho 05 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; tặng quà 05 gia đình chính sách tiêu biu (Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ).

III. Nội dung công việc tỉnh Gia Lai phối hợp

1. Công tác truyền thông theo kế hoạch riêng của Tiểu ban tuyên truyền, Ban Tổ chức Lkỷ niệm; quảng bá hình ảnh Gia Lai thông qua các hoạt động tại Lễ kỷ niệm;

2. Lựa chọn 05 đại biểu là đại diện chức sắc tôn giáo, 20 đại biểu là đại diện nhân sĩ, trí thức, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu s(theo Kế hoạch s 27-KH/BCĐTN) để Ban Tổ chức mời dự Lkỷ niệm;

3. Phối hợp tổ chức thăm, tặng nhà tình thương cho 05 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; tặng quà 05 gia đình chính sách tiêu biểu (Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ) trên địa bàn thành phố Pleiku;

4. Tổ chức dâng hoa dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tnh;

5. Phối hợp đón tiếp đại biểu dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (tham gia phối hợp trong công tác lễ tân, khánh tiết)

6. Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian din ra các hoạt động;

7. Tổ chức, hướng dẫn các đoàn tham quan du lịch các danh thắng, di tích tại Pleiku và vùng phụ cận.

IV. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và các hoạt động có liên quan do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chịu trách nhiệm.

2. UBND tỉnh Gia Lai đảm nhận phần kinh phí phục vụ của tnh, ngoài kinh phí do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chịu trách nhiệm.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực của Tiểu ban tổ chức; làm đầu mối gia Tiu ban tổ chức tnh Gia Lai với Ban Tổ chức Lkỷ niệm đtriển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp tại tnh.

- Chđạo tuyên truyền bng băng rôn, khẩu hiệu tại các địa điểm và trên các trục đường chính của thành phố Pleiku theo kế hoạch của Tiểu ban tuyên truyền, Ban Tổ chức Lkỷ niệm.

- Trang trí maket, băng rôn trong và ngoài Hội trường 2/9 tnh (tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017) và Hội trường Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (tổ chức Lkỷ niệm 15 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên), sau khi được Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm thống nhất nội dung.

- Xây dựng, phối hợp với Ban Tổ chức tổng duyệt chương trình văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm, thời lượng 30 phút, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự nghiệp cách mạng, sự phát triển đi lên của đất nước, của Tây Nguyên, bản sắc văn hóa các dân tộc của các tnh vùng Tây Nguyên như: Dân tộc Xê Đăng (Kon Tum), Bahnar, Jrai (Gia Lai), Ê Đê (Đăk Lăk), M’Nông (Đăk Nông), K’Hor (Lâm Đồng), v.v...

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đtổ chức l dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku.

- Cung cấp thông tin về nơi ăn, nghcho Ban Tổ chức Lkỷ niệm và đại biểu. Tham gia đón tiếp đại biểu và phối hợp trong công tác lễ tân, khánh tiết. Phối hợp với Ban Tổ chức lập sơ đồ nơi lưu trú của đại biu tại các khách sạn, sơ đồ chngồi tại Hội nghị sơ kết và Lkỷ niệm, chuẩn bị bảng tên đại biểu theo danh sách được duyệt. Chuẩn bị các tài liệu quảng bá về du lịch Gia Lai tặng đại biểu và phục vụ tại Lễ kỷ niệm.

- Liên hệ Quân đoàn 3 btrí đội quân nhạc phục vụ nghi thức lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tnh.

- Thành lập 04 tổ lễ tân (mỗi tổ 5 người) đón tiếp, hướng dẫn đại biểu nơi ăn, nghỉ, lịch trình, chương trình các hoạt động tại các điểm sau:

+ Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai;

+ Khách sạn Khánh Linh;

+ Khách sạn Pleiku;

+ Cảng Hàng không Pleiku.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp kinh phí phục vụ, phối hợp các hoạt động do các sở, ngành, thành viên Tiu ban tổ chức Lkỷ niệm đề xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên để hỗ trợ kinh phí thực hiện; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh phần kinh phí phục vụ của tnh.

- Phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xúc tiến các hoạt động quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tnh trước, trong và sau Lễ kỷ niệm.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm nét văn hóa đặc trưng của đng bào các dân tộc tnh Gia Lai trước và trong thời điểm diễn ra Lkỷ niệm để giới thiệu với đại biểu về dự l.

- Tổ chức, hướng dẫn đại biểu có nhu cầu tham quan các di tích, danh thng của tnh tại thành phố Pleiku và vùng phụ cận.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh phân công.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh

- Phối hợp với Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm trong việc đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, khách mời trung ương, lãnh đạo các tnh về dự L kniệm; phối hợp bố trí nơi ăn nghỉ cho đại biểu trung ương tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai.

- Trưng tập xe ô tô loại 5 chỗ và 7 chngồi của các sở, ngành, đơn vị theo đề nghị của Ban Tổ chức để phục vụ đưa đón đại biểu theo danh sách do Ban Tổ chức cung cấp trong suốt thời gian din ra Lễ kỷ niệm; phối hợp bố trí sơ đ chngồi và bảng tên cho đại biểu tại các địa điểm diễn ra các skiện.

- Phối hợp gửi giấy mời đại biểu của tnh Gia Lai dự Lkỷ niệm; ccán bộ tham gia tổ lễ tân tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai và Cảng Hàng không Pleiku.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh phân công.

3. Văn phòng Tỉnh ủy

Phối hợp với Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch t chc tiếp đón, phục vụ các đng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và đại biểu bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo các tnh trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị sơ kết 6 tháng và Lkỷ niệm.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku

- Lựa chọn, giới thiệu cho Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 05 hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số để tặng nhà tình thương; 05 gia đình chính sách tiêu biu (Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ) trên địa bàn thành phố Pleiku và tham gia đoàn của Ban Chđạo Tây Nguyên đi thăm tặng quà các gia đình nói trên.

- Đảm bảo an ninh trật tự, chnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra L kniệm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh phân công.

5. Sở Y tế

- Bố trí các tổ y tế tại các địa điểm: Hội nghị, lễ kỷ niệm, các khách sạn nơi đại biểu lưu trú (Tổ y tế gồm: cán bộ y tế, phương tiện, thuốc men, trang thiết bị phục vụ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu).

- Chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khách sạn, nhà hàng phục vụ Lễ kỷ niệm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh phân công.

6. Công an tình

- Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, điều hành và đảm bảo an toàn giao thông tại các địa điểm din ra các hoạt động, tại Hội nghị sơ kết và Lkỷ niệm;

- Chđạo cảnh sát giao thông dẫn đường cho đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước trong thời gian tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Ban Tổ chức L kniệm.

- Cử chiến sĩ phục vụ l dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh phân công.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo, đài của tnh và trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền về thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên.

8. Sở Công Thương

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc, vận động một số doanh nghiệp của tnh, tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tnh tại các khách sạn có đại biểu lưu trú.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh phân công.

9. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ phần kinh phí phục vụ của tỉnh, ngoài kinh phí do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chịu trách nhiệm.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì tổ chức lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tnh.

- Chuẩn bị vòng hoa viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tnh (nội dung do Ban Tổ chức Lkỷ niệm cung cấp).

- Tham gia đoàn của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đi thăm tặng quà tại thành phố Pleiku.

11. Sở Giao thông Vận tải

Thuê 05 xe ca loại 40 ch(có cả lái xe) để Ban Chđạo Tây Nguyên đưa đón đại biu dự lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại đoàn kết và lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

12. Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lựa chọn, giới thiệu 05 chức sc tôn giáo đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh; 20 đại biểu là nhân sĩ, trí thức, người có công, người có uy tín tiêu biểu của dân tộc thiểu số tại tỉnh để Ban Tổ chức mời dự Lkỷ niệm; gửi danh sách đại biểu về Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch trước ngày 05/7/2017 để tổng hợp.

13. Công ty Điện lực Gia Lai

Đảm bảo nguồn điện, lưới điện và cử nhân viên trực phục vụ tại các địa điểm tổ chức Lễ Kỷ niệm của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên theo nội dung kế hoạch này.

14. Nhiệm vụ của các sở, ngành, thành viên Tiểu ban tổ chức Lễ kỷ niệm

Các thành viên Tiểu ban tổ chức Lkỷ niệm theo Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Gia Lai; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải căn cứ nội dung kế hoạch lập dự toán kinh phí theo nhiệm vụ được giao, gửi về Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch trước ngày 30/6/2017 đgửi Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm tổng hợp, xem xét hỗ trợ; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; UBND tỉnh yêu cầu thành viên Tiu ban tổ chức Lễ kỷ niệm, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Lễ kniệm triển khai thực hiện, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện, đảm bảo phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 15 ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức tại tnh Gia Lai./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Báo cáo
- T/tr: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Báo cáo
- UBMTTQVN tỉnh; Báo cáo

- Vụ Văn hóa xã hội, BCĐTN;
- Thành viên Tiểu ban tổ chức LKN;
- Các sở: LĐTBXH; Nội vụ;
- Công ty Điện lực Gia Lai;
- BQL Quảng trường Đại Đoàn Kết;
- Ban dân tộc t
nh; Liên hiệp hội tnh;
- B
áo Gia Lai; Đài PT-TH tnh (tuyên truyền);
- L
ãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCTC, KT; KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Nữ Thu Hà

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 2288/KH-UBND năm 2017 phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (17/7/2002 - 17/7/2017) do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu 2288/KH-UBND Ngày ban hành 21/06/2017
Ngày có hiệu lực 21/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Gia Lai Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 2288/KH-UBND năm 2017 phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (17/7/2002 - 17/7/2017) do tỉnh Gia Lai ban hành
Mục lục

Mục lục

Close