CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1247/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 235/TTr-CP ngày 29/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 04 cá nhân hiện đang cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH CƯ TRÚ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-CTN ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1. Đỗ Van Ny, sinh ngày 03/7/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: B1-A4 Chung cư Bình Đăng, phường 6, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Lấy tên gọi Việt Nam là: Đỗ Van Ny

Giới tính: Nữ

2. Đỗ Sạc Sụng, sinh ngày 01/01/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: B1-A4 Chung cư Bình Đăng, phường 6, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Lấy tên gọi Việt Nam là: Đỗ Thuận

Giới tính: Nam

3. Tôn Lai Sấu, sinh ngày 27/7/1963 tại Campuchia Hiện trú tại: 124 Lô B cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tôn Thị Thanh

Giới tính: Nữ

4. Dam Vây Ha, sinh ngày 09/5/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 103D Lò Siêu, phường 16, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Lấy tên gọi Việt Nam là: Đàm Huệ Hà.

Giới tính: Nữ

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1247/QĐ-CTN năm 2017 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu 1247/QĐ-CTN Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chủ tịch nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1247/QĐ-CTN năm 2017 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close