Văn bản "Chương trình 5228/CTr-BHXH năm 2013 công tác tuyên truyền năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 06/11.2015 và được thay thế bởi Quyết định 1303/QĐ-BHXH năm 2015 phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 06/11/2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 06/11/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chương trình 5228/CTr-BHXH năm 2013 công tác tuyên truyền năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 5228/CTr-BHXH Ngày ban hành 24/12/2013
Ngày có hiệu lực 24/12/2013 Ngày hết hiệu lực 06/11/2015
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Chương trình 5228/CTr-BHXH năm 2013 công tác tuyên truyền năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close