Văn bản "Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 1990" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.1999 và được thay thế bởi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 1998, có hiệu lực từ 01/01/1999

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 1990

Số hiệu 270B-NQ/HĐNN8 Ngày ban hành 30/06/1990
Ngày có hiệu lực 01/10/1990 Ngày hết hiệu lực 01/01/1999
Nơi ban hành Quốc hội Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 1990
Mục lục

Mục lục

Close