Văn bản "Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2017 và được thay thế bởi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, có hiệu lực từ 01/01/2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Số hiệu 45/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 17/06/2011
Ngày có hiệu lực 01/09/2011 Ngày hết hiệu lực 01/01/2017
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
Mục lục

Mục lục

Close