Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ năm 2018 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025

Số hiệu 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ Ngày ban hành 21/09/2018
Ngày có hiệu lực 21/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Quyết định 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ năm 2018 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025
Mục lục

Mục lục

Close