Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/10/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 4445/QĐ-BGDĐT năm 2012 về danh sách giảng viên chuyên ngành Toán và Công nghệ Thông tin được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn tại trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 4445/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 18/10/2012
Ngày có hiệu lực 18/10/2012 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 4445/QĐ-BGDĐT năm 2012 về danh sách giảng viên chuyên ngành Toán và Công nghệ Thông tin được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn tại trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close