Văn bản " Quyết định 49/2008/QĐ-BTTTT về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/12.2013

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/12/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 49/2008/QĐ-BTTTT về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 49/2008/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 26/09/2008
Ngày có hiệu lực 11/11/2008 Ngày hết hiệu lực 31/12/2013
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 49/2008/QĐ-BTTTT về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close