Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 08/11/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 57/2005/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia: địa điểm ban tổ chức trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu 57/2005/QĐ-BVHTT Ngày ban hành 10/10/2005
Ngày có hiệu lực 08/11/2005 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 57/2005/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia: địa điểm ban tổ chức trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành
Mục lục

Mục lục

Close