Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 14/02/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 611/QĐ-BGDĐT năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 611/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 14/02/2011
Ngày có hiệu lực 14/02/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 611/QĐ-BGDĐT năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close