Văn bản "Thông tư 05/2007/TT-BCT hướng dẫn xuất khẩu than do Bộ Công thương ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/09.2013 và được thay thế bởi Thông tư 15/2013/TT-BCT quy định về xuất khẩu than do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, có hiệu lực từ 01/09/2013

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/09/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 05/2007/TT-BCT hướng dẫn xuất khẩu than do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 05/2007/TT-BCT Ngày ban hành 22/10/2007
Ngày có hiệu lực 18/11/2007 Ngày hết hiệu lực 01/09/2013
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 05/2007/TT-BCT hướng dẫn xuất khẩu than do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close