Văn bản "Thông tư 06/1998/TT-TCHQ hướng dẫn đăng ký, quản lý và sử dụng mã số doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 11/08.2003

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 11/08/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 06/1998/TT-TCHQ hướng dẫn đăng ký, quản lý và sử dụng mã số doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 06/1998/TT-TCHQ Ngày ban hành 03/09/1998
Ngày có hiệu lực 03/09/1998 Ngày hết hiệu lực 11/08/2003
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 06/1998/TT-TCHQ hướng dẫn đăng ký, quản lý và sử dụng mã số doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close