Văn bản "Thông tư 1-TM/XNK-1997 hướng dẫn Quyết định 28/TTg-1997 về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu trong năm 1997 do Bộ Thương mại ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 06/05.2000

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 06/05/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 1-TM/XNK-1997 hướng dẫn Quyết định 28/TTg-1997 về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu trong năm 1997 do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu 1-TM/XNK Ngày ban hành 24/01/1997
Ngày có hiệu lực 24/01/1997 Ngày hết hiệu lực 06/05/2000
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 1-TM/XNK-1997 hướng dẫn Quyết định 28/TTg-1997 về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu trong năm 1997 do Bộ Thương mại ban hành
Mục lục

Mục lục

Close