Văn bản "Thông tư 11/TM-KD-1996 quy định điều kiện kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương Mại ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/10.1999 và được thay thế bởi Thông tư 14/1999/TT-BTM hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành, có hiệu lực từ 01/10/1999

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/10/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 11/TM-KD-1996 quy định điều kiện kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương Mại ban hành

Số hiệu 11/TM-KD Ngày ban hành 22/06/1996
Ngày có hiệu lực 22/06/1996 Ngày hết hiệu lực 01/10/1999
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 11/TM-KD-1996 quy định điều kiện kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương Mại ban hành
Mục lục

Mục lục

Close