Văn bản "Thông tư 6-TT/BNV(C13) năm 1997 thực hiện Nghị định 51/CP-1997 về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ Nội vụ ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/10.2005

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/10/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 6-TT/BNV(C13) năm 1997 thực hiện Nghị định 51/CP-1997 về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu 6-TT/BNV(C13) Ngày ban hành 20/06/1997
Ngày có hiệu lực 15/07/1997 Ngày hết hiệu lực 31/10/2005
Nơi ban hành Bộ Nội vụ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 6-TT/BNV(C13) năm 1997 thực hiện Nghị định 51/CP-1997 về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ Nội vụ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close