Văn bản "Thông tư 62 TC/TCĐN-1995 sửa đổi chế độ thu các phí tần số vô tuyến điện do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 28/06.2002

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 28/06/2002

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 62 TC/TCĐN-1995 sửa đổi chế độ thu các phí tần số vô tuyến điện do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 62TC/TCĐN Ngày ban hành 31/07/1995
Ngày có hiệu lực 01/08/1995 Ngày hết hiệu lực 28/06/2002
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 62 TC/TCĐN-1995 sửa đổi chế độ thu các phí tần số vô tuyến điện do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close