Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 69/2010/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 1942/QĐ-TTg về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 69/2010/TT-BTC Ngày ban hành 26/04/2010
Ngày có hiệu lực 25/11/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 69/2010/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 1942/QĐ-TTg về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close