Văn bản "Thông tư 77-TC/TCT-1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự An toàn giao thông đường bộ và trật tự An toàn giao thông đô thị do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 24/08.2004 và được thay thế bởi Thông tư 76/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 24/08/2004

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 24/08/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 77-TC/TCT-1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự An toàn giao thông đường bộ và trật tự An toàn giao thông đô thị do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 77-TC/TCT Ngày ban hành 29/11/1996
Ngày có hiệu lực 29/11/1996 Ngày hết hiệu lực 24/08/2004
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 77-TC/TCT-1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự An toàn giao thông đường bộ và trật tự An toàn giao thông đô thị do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close