BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/1999/TT/BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 05/1999/TT/BTC NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 3 MỤC I THÔNG TƯ SỐ 57/1998/TT/BTC NGÀY 27/4/1998 

Căn cứ Quyết định số 276/CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thống nhất quản lý các loại phí, lệ phí, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 về việc hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý và Thông tư số 75/1998/TT/BTC ngày 2/6/1998 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 1.d, mục A, phần IV và điểm 3.n mục I Thông tư số 57/1998/TT-BTC.

Để phù hợp với thực tế, Bộ Tài chính bổ sung quy định tại điểm 3, mục I Thông tư số 57/1998/TT-BTC về đối tượng không thu phí cầu, đường thuộc Nhà nước quản lý đối với xe tải chuyên dùng chở rác, chở bùn của Công ty môi trường đô thị và Công ty thoát nước đô thị (trừ trường hợp các xe này vận chuyển các hàng hóa khác thuộc đối tượng phải nộp phí cầu, đường).

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác không đề cập tại Thông tư này vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 và Thông tư số 75/1998/TT/BTC ngày 2/6/1998 của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân và đối tượng nộp phí phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/01/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 05/1999/TT/BTC hướng dẫn sửa đổi điểm 3 mục I Thông tư 57/1998/TT/BTC về chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 05/1999/TT/BTC Ngày ban hành 13/01/1999
Ngày có hiệu lực 28/01/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 05/1999/TT/BTC hướng dẫn sửa đổi điểm 3 mục I Thông tư 57/1998/TT/BTC về chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close