BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08-BYT/TT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 1981

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 8-BYT/TT NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 1981 HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH NHỮNG NGƯỜI MẤT TRÍ KHÔNG CÓ QUYỀN BẦU CỬ

Về Điều 2 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Bộ Y tế hướng dẫn như sau:

1. Những người mất trí không có quyền bầu cử, ứng cử:

Người mất trí là những người bị bệnh tâm thần, không tự chủ về suy nghĩ, hành động, không phân biệt được đúng sai, phải, trái, có những rối loạn về nhận thức tư duy, tình cảm và hành vi, gồm có:

1. Tất cả những bệnh nhân bị bệnh tâm thần phân liệt, bệnh động kinh nặng đang chữa tại các cơ sở chữa bệnh tâm thần thuộc Bộ Y tế, Bộ Thương binh và xã hội.

2. Những bệnh nhân bị bệnh tâm thần phân biệt, bệnh động kinh tuy đang chữa ngoại trú nhưng chuyên khoa tâm thần xác định là chưa có khả năng thích ứng xã hội hoặc sinh hoạt bình thường được.

3. Những bệnh nhân tâm thần sa sút thường sống tự do trong nhân dân, vì thiếu cơ sở quản lý do chuyên khoa chưa phát triển rộng khắp ở các địa phương nên chưa quản lý được họ (thường gọi là bệnh nhân tâm thần lang thang).

4. Các bệnh tâm thần khác chưa được xác định, phải gửi đến giám định tại chuyên khoa tâm thần. Gặp trường hợp có khiếu lại mà chuyên khoa tâm thần địa phương không giải quyết được, thì gửi đến giám định tại bệnh viên tâm thần Trung ương theo thể thức hiện hành.

2. Những bệnh nhân tâm thần phân biệt và động kinh đang chữa ngoại trú, nhưng được chuyên khoa tâm thần xác nhận là đã ổn định, sinh hoạt và làm việc bình thường, hoạt động tư duy, cảm xúc và hành vi đúng đắn, vẫn được quyền bầu cử.

Các Sở, Ty Y tế, bệnh viện tâm thần Trung ương có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn các địa phương làm tốt việc này. Cần có tổ chức sẵn sàng xác định bệnh tật khi có bệnh nhân từ tuyến trước gửi đến được kịp thời, chính xác, đảm bảo quyền lợi bầu cử, ứng cử của nhân dân.

Trên đây là một số điểm hướng dẫn chung, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, yêu cầu các Sở, Ty liên hệ với bệnh viện tâm thần Trung ương để bàn cách giả quyết.

 

Hoàng Đình Cầu

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 08-BYT/TT-1981 về việc xác định những người mất trí không có quyền bầu cử do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 08-BYT/TT Ngày ban hành 20/03/1981
Ngày có hiệu lực 04/04/1981 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 08-BYT/TT-1981 về việc xác định những người mất trí không có quyền bầu cử do Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close