Văn bản "Thông tư 37-TC/TCT-1997 bổ sung TT 51-TT/LB-1995 quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt hàng thuốc do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 25/06.2006

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37-TC/TCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 37-TC/TCT NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 1997 VỀ VIỆC BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 51 TT/LB NGÀY 3/7/1995 CỦA LIÊN BỘ BỘ TÀI CHÍNH - Y TẾ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LỆPHÍ THẨM ĐỊNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞHÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN VÀ LỆ PHÍ CẤP SỐ ĐĂNG KÝ MẶT HÀNG THUỐC

Căn cứ Nghị định số186/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhànước về chất lượng hàng hoá;
Căn cứ Quyết định số276/CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chínhphủ) về việc thống nhất quản lý các loại lệ phí và ý kiến của Thủ tướng Chínhphủ tại Công văn số 81/KTTH ngày 06/01/1997 của Văn phòng Chính phủ về việc quyđịnh thu phí, lệ phí của ngành y tế;
Qua thời gian thựchiện, sau khi thống nhất với Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tưsố 51 TT/LB ngày 03/7/1995 của liên Bộ Tài chính - Y tế quy định chế độ thu,quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điềukiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp số đăng ký mặt hàngthuốc như sau:

1. Bổ sung mục I, quy định đối tượng nộp lệ phí đối với tổchức, cá nhân trong nước và nước ngoài nộp đơn xin cấp số đăng ký chất lượngmặt hàng mỹ phẩm.

2. Bổ sung mục II, quy định mức thu đối với lệ phí cấp sốđăng ký chất lượng mặt hàng mỹ phẩm như sau:

- Hàng nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam: 2.500.000 đồng/1mặt hàng;

- Hàng sản xuất trong nước: 300.000 đồng/1 mặt hàng.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngàyký. Mọi quy định về lệ phí thẩm định và cấp giấy phép đăng ký chất lượng mỹphẩm trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các quy định khác vẫn thực hiện theohướng dẫn tại Thông tư số 51 TT/LB ngày 03/7/1995 của liên Bộ Tài chính - Y tếvề quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứngnhận đủ điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sốđăng ký mặt hàng thuốc.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì đề nghị phảnánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 25/06/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 37-TC/TCT-1997 bổ sung TT 51-TT/LB-1995 quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt hàng thuốc do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 37-TC/TCT Ngày ban hành 25/06/1997
Ngày có hiệu lực 10/07/1997 Ngày hết hiệu lực 25/06/2006
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 37-TC/TCT-1997 bổ sung TT 51-TT/LB-1995 quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt hàng thuốc do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close