Văn bản "Thông tư 63/TCHQ-GSQL-1995 hướng dẫn Nghị định 17/CP-1995 về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam do Tổng Cục Hải Quan ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/10.1998

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 1995

 

THÔNG TƯ

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 63/TCHQ-GSQL NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/CP NGÀY 6-2-1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIÊU CHUẨN HÀNH LÝ MIỄN THUẾ CỦA KHÁCH XUẤT NHẬP CẢNH TẠI CÁC CỬA KHẨU VIỆT NAM 

Thi hành Nghị định số 17/CP ngày 06 tháng 02 năm 1995 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh. Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1 - Hành lý nêu trong Nghị định số 17/CP là các vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt cá nhân hoặc mục đích của chuyến đi, không mang tính chất thương mại. Hành lý bao gồm: hành lý xách tay, hành lý ký gửi cùng chuyến hoặc không cùng chuyến của người xuất nhập cảnh.

Riêng tư trang vàng bạc, kim cương quí, đá quí, ngoại tệ của người xuất nhập cảnh không nằm trong tiêu chuẩn hành lý nêu trong Nghị định số 17/CP, mà chịu sự điều chỉnh bởi các qui định về quản lý ngoại hối của Nhà nước.

2 - Tiêu chuẩn hành lý trong Nghị định 17/CP qui định cho mỗi lần xuất nhập cảnh được áp dụng chung cho các đối tượng xuất nhập cảnh là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài, không kể số lần xuất nhập cảnh, không kể thời gian lưu trú ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế chỉ được hưởng cho mỗi lần xuất - nhập cảnh, không được gộp chung của nhiều chuyến hoặc nhiều người để được hưởng tiêu chuẩn hành lý miễn thuế.

Người có hành lý mang theo khi xuất cảnh, nhập cảnh, hành lý gửi trước, gửi sau phải làm đầy đủ thủ tục Hải quan theo quy định tại các cửa khẩu, hoặc nơi đã được Hải quan cấp tỉnh, thành phố chấp thuận (trừ người được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao).

3 - Về danh mục định lượng kèm theo Nghị định 17/CP của Chính phủ.

Điểm 1:

- Các loại nước khoáng, nước ngọt... (không thuộc loại đồ uống có cồn bia) khách xuất - nhập cảnh được mang theo miễn thuế với số lượng hợp lý để sử dụng.

- Các loại rượi: Nếu khách mang theo người một chai có dung tích lớn hơn dung tích qui định do nơi sản xuất đóng chai, chỉ được miễn thuế một chai đó, nếu đựng trong các can, lọ, hình, hộp... có dung tích lớn hơn thì phải nộp thuế.

Điểm 2: Thuốc lá là mặt hàng cấm nhập khẩu vì vậy nếu vượt định lượng qui định thì phần vượt phải tịch thu.

Điểm 4: Hải quan cửa khẩu cần phân biệt hành lý của khách vãng lai xuất - nhập cảnh với hành lý của người công tác dài hạn hoặc người hết nhiệm kỳ công tác ở nước ngoài trở về. Quần áo, đồ dùng của các đối tượng này mang theo để sử dụng hoặc mang về sau thòi gian sử dụng ở nước ngoài được xem xét để giải quyết theo chế độ hành lý miễn thuế.

Điểm 5: Các đối tượng xuất - nhập cảnh nếu không có hộ chiếu thì không được hưởng trị giá miễn thuế 500 USD.

a - Trường hợp ngoài mặt hàng định lượng, người xuất - nhập cảnh mang theo chỉ có một mặt hàng và trị giá mặt hàng đó trên 500USD thì phần vượt trị giá phải nộp thuế.

b - Các vật phẩm không qui định lượng tại Nghị định 17/CP nếu tổng giá trị giá vượt quá 500 USD, người xuất - nhập cảnh có thể tự chọn vật phẩm được miễn thuế, hoặc nộp thuế.

Các loại xe máy, ti vi, tủ lạnh, xe đạp...mua về sử dụng mỗi thứ chỉ được mang một chiếc và phải nộp thuế nhập khẩu.

4 - Các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày 15 thàng 02 năm 1995 có hành lý ký gửi cùng chuyến, gửi trước, gửi sau mà sau ngày 15 tháng 02 năm 1995 mới đến làm thủ tục thì Hải quan cửa khẩu căn cứ vào tờ khai hành lý xuất nhập cảnh (HQ60-94), thị thực xuất - nhập cảnh, vận đơn gửi hàng, nếu trước ngày 15 tháng 02 năm 1995 thì giải quyết thủ tục theo chế độ hành lý qui định tại Nghị định số: 09/CP ngày 14 tháng 11 năm 1992 của Chính phủ. Riêng đối với thuyền viên nếu tàu xuất cảnh trước ngày 06 tháng 02 năm 1995 (ngày ban hành Nghị định) thì được hưởng tiêu chuẩn hành lý miễn thuế theo Nghị định 09/CP. Các trường hợp tồn đọng này cũng chỉ được giải quyết đến ngày 15 tháng 5 năm 1995.

Khách xuất nhập cảnh có nhu cầu mang theo các vận dụng, để phục vụ mục đích chuyến đi, dưới hình thức tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập thì phải khai báo với Hải quan cửa khẩu là hàng tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tại nhập nếu được Hải quan cửa khẩu chấp thuận và làm thủ tục phải mang theo người khi xuất cảnh hoặc nhập cảnh qua cửa khẩu.

5 - Mọi hành vi vi phạm Pháp luật về lĩnh vực Hải quan của người xuất - nhập cảnh, hoặc các hành vi vi phạm của cán bộ, nhân viên Hải quan trong khi thi hành nhiệm vụ, thì tuỳ theo tính chất, mực độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của Pháp luật hiện hành.

6 - Các văn bản hướng dẫn Nghị định 09/CP trước đây của Tổng cục Hải quan đều bãi bỏ.

7 - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cần phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc bản "Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất - nhập cảnh" được ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 06 tháng 02 năm 1995 của Chính phủ.

Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và Cục trưởng cục Hải quan các tỉnh, thành phố theo chức năng của mình chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thi hành thông tư này.

 

Bùi Duy Bảo

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/10/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 63/TCHQ-GSQL-1995 hướng dẫn Nghị định 17/CP-1995 về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam do Tổng Cục Hải Quan ban hành

Số hiệu 63/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 06/02/1995
Ngày có hiệu lực 21/02/1995 Ngày hết hiệu lực 15/10/1998
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 63/TCHQ-GSQL-1995 hướng dẫn Nghị định 17/CP-1995 về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam do Tổng Cục Hải Quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close